1. กติกาและเงื่อนไขว่าผู้ร่วมรายการจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
กติกา ตั้งแต่ วันที่ วันนี้ – 30 สิงหาคม 2561 
(เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อจับฉลากผู้โชคดี ดังนี้)


1) เติมเกม 149 บาท
(5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่งแบบ VIP)
  a. สำหรับผู้ร่วมรายการที่เติมเงินเกม ROV ทาง https://termgame.com แล้วเลือกเติมเงินผ่าน  AIS มูลค่า 149


2) AIS Fibre
(5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่งแบบ VIP)
  a. สมัครและติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ตบ้านเอไอเอส ไฟเบอร์ แพ็กเกจ HomeBROADBAND ความเร็ว 100/30 Mbps ราคา 699 บาท (ราคาลูกค้าเอไอเอสรายเดือนราคา 629 บาท) และต้องสมัครขอใช้บริการผ่านหน้าเวปไซด์ www.ais.co.th/esports ของโครงการ Thailand PVP Esports Championship by AIS เท่านั้น 


3) เปิดซิมใหม่ (the One , Zeed ) หรือซื้อแพ็คเน็ตเสริมเกม ROV
(10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่งแบบ ธรรมดา)
  a. สำหรับลูกค้าที่เปิด The One SIM และเติมเงินสะสมครบ 100 บ. และกดรับเน็ตเล่นเกม ROV พร้อมรับไอเทมฟรี(หมายเลขกด รับสิทธิ์จะได้รับเมื่อเติมเงินครบ)ตั้งแต่วันที่1 -30 ส.ค. 2561 นี้ เท่านั้น 
  b. สำหรับลูกค้าที่เปิด ZEED SIM และเติมเงินสะสมครบ 100 บ. และ กดรับสิทธิ์ไอเทมฟรี (หมายเลขกดรับสิทธิ์จะได้รับเมื่อเติมเงินครบ) ตั้งแต่วันที่ 1 -30 ส.ค. 2561 นี้เท่านั้น 
  c. ซื้อแพ็กเกจเสริม 200 บาท รับอินเทอร์เน็ต 9GB นาน 7 วัน พร้อมอินเทอร์เน็ตสำหรับเล่นเกม ROV ไม่จำกัด โดยกด *777*7303# โทรออก ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561  

2. วันที่สิ้นสุด และวันที่จับรางวัล
     ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 
     จับฉลาก วันที่ 10 กันยายน 2561

3. ช่องทางการประกาศผู้โชคดี : ผ่านทาง Facebook  AIS Play, AIS, 12Call

4. สิ่งของรางวัลประกอบด้วย
- สิทธิในการเข้าชมรายการ PVP Esports Championship ที่ประเทศสิงคโปร์ พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ และที่พัก 4 วัน 3 คืน มูลค่ากว่า 924,000 บาท (ผู้เดินทางไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ และต้องสะดวกเดินทางในวันที่ 5 - 8 ตุลาคม 2561) จำนวน 20 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รางวัลละ 46,200 บาท (หรือเทียบเท่า) รวมมูลค่า 924,000 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย 
  a. ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด สำหรับ 2 ท่านไม่รวมค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนเกิน
  b. โรงแรมที่พักพร้อมอาหารเช้า (ร่วมพัก 2 ท่านต่อห้อง)
  c. ไม่รวมอาหารช่วงเวลาอื่นๆตลอดการเดินทาง 
  d. บัตรเข้าชมรายการการแข่งขัน PVP Esports Championship จำนวน 2 ที่นั่ง 


5. มูลค่าของรางวัล
สิทธิในการเข้าเชียร์ พร้อมตั๋วเครื่องบินและที่พักที่ประเทศสิงค์โปร์ มูลค่ากว่า 920,000 บาท (มูลค่ารางวัลละ 46,200 บาทสำหรับ 2 ท่าน) ดังรายละเอียด ดังนี้
  a) บัตรเข้าชมการแข่งขันเกมรายการ PVP Esports Championship ในวันที่ 5-7 ตุลาคม 2561 ณ Suntec Convention Hall ประเทศสิงคโปร์ 
    I. แบบ VIP มูลค่ารางวัลละ 3,800 บาท (สำหรับ 2 ท่าน) 
    II. แบบธรรมดา มูลค่ารางวัลละ 1,800 บาท (สำหรับ 2 ท่าน)
  b) พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ และที่พักที่ประเทศสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สำหรับ 2 ท่าน (ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศสิงคโปร์สำหรับ 2 ท่าน ราคา 16,000 บาท พร้อมที่พักจำนวน 3 คืน มูลค่า 26,400 บาท และรถรับส่งระหว่างสนามบินและที่พัก มูลค่า 1,550 บาท)  มูลค่ารางวัลละ 42,400 บาทสำหรับ 2 ท่าน (21,200 บาท ต่อ 1 ท่าน) 

6. วันประกาศผล : 13 กันยายน 2561

 

ข้อกำหนด และเงื่อนไข 

• บริษัทจะให้ของรางวัลแก่ผู้โชคดีที่เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายเอไอเอสแบบรายเดือนและแบบเติมเงิน และลูกค้า AIS Fibre ที่ใช้บริการแพ็กเกจตามที่กำหนด และยังคงใช้แพ็กเกจดังกล่าวอยู่ในขณะที่ได้รับรางวัล โดยต้องเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายเอไอเอส หรือใช้บริการ AIS Fibre และไม่ถูกระงับการใช้บริการอยู่ในขณะที่ได้รับรางวัล รวมทั้งจะต้องไม่มียอดค่าใช้บริการค้างชำระกับบริษัทด้วย
• สำหรับลูกค้า AIS Fibre ที่สมัครและติดตั้งสำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2561 นี้เท่านั้น และเป็นลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจในราคาปกติ และราคาสำหรับลูกค้าเอไอเอสรายเดือน เท่านั้น (แพ็กเกจที่เข้าร่วมคือแพ็กเกจที่ขึ้นอยู่ในสื่อประชาสัมพันธ์ของทาง AIS Fibre)
• ลูกค้าที่มีสิทธิได้รับรางวัลมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว หากปรากฏว่ามีชื่อและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกจับขึ้นมาได้ซ้ำกัน คณะกรรมการจับรางวัลจะพิจารณายกเลิกชื่อและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ซ้ำกันแล้วจะจับชิ้นส่วนเพื่อหาผู้โชคดีรายใหม่ต่อไป ทั้งนี้ คำตัดสินใดๆ ของคณะกรรมการจับรางวัลถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
• ลูกค้าที่ได้รับรางวัล จะได้รับการติดต่อจากตัวแทนเอไอเอส จะติดต่อกลับผู้โชคดีจากหมายเลข 02 861 9712 ถึง 15 ในวันที่ 5 ก.ย. 61 เวลา 17.30-18.30 น. และวันที่ 6 ก.ย. 61 เวลา 08.30-17.00 น.เท่านั้น เพื่อแจ้งเข้ารับรางวัล หากหมายเลขใดไม่สามารถติดต่อได้ในเวลาดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และมีสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป
• กำหนดการรับของรางวัล ด้วยตนเองที่งานแข่งขันเกมรอบชิงชนะเลิศ ที่ Zen event gallery (ชั้น 8 Zen department store) ในวันที่ 16 ก.ย. 61 เวลา 10.00 – 17.00 น. 
• เงื่อนไขของรางวัล 
  o สิทธิในการเข้าชมรายการ PVP Esports Championship ที่ประเทศสิงคโปร์ พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ และที่พัก 3 วัน 2 คืน (ผู้เดินทางไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้)  และจะต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
    - อายุระหว่าง 12 - 65 ปี
    - ไม่มีโรคประจำตัวที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด หรือตั้งครรภ์
    - ต้องสามารถเดินทางได้ด้วยตัวเองในวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2561
    - ต้องสามารถมาแสดงตัวในงานแข่งขันเกมรอบชิงชนะเลิศ ที่ Zen event gallery (ชั้น 8 Zen department store)  เพื่อรับรางวัลในวัน 16 กันยายน 2561 
    - ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต้องนำหลักฐานมาแสดงในการขอรัลรางวัลด้วยตนเองดังนี้
    - บัตรประจำตัว ประชาชน (ตัวจริง + สำเนา 2 ฉบับ)
    - ทะเบียนบ้าน ระบุชื่อ ตรงตามที่กรอกไว้ (ตัวจริง + สำเนา 1 ฉบับ)
    -   หนังสือเดินทาง(Passport)ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ และมีอายุเกินกว่า 6 เดือน ก่อนวันที่หมดอายุ และ/หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ 
    - Passport ทั้งของผู้โชคดีและผู้ติดตาม (ตัวจริง + สำเนา 1 ฉบับ)
    - กรณีมีหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลและจะทำการจับสลากเพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทน
    - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เดินทาง เข้าหรือออกนอกประเทศ หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย หรือไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสิงคโปร์ได้ จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดการไปทัวร์ประเทศสิงคโปร์
    - สำหรับผู้โชคดีหรือที่เป็นผู้ติดตามที่มีอายุ 12 - 20 ปี จะต้องมีผู้ปกครองเดินทางไปด้วย และมีหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งระบุว่ายินยอมให้เดินทางออกนอกประเทศได้และยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย โดยหนังสือให้ความยินยอมต้องออกโดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์ในการมอบรางวัล
    - ของรางวัลไม่สามารถแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
    - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดดำเนินการ ปรับเปลี่ยนกำหนดการ วันที่เดินทางไป-กลับ ตลอดจนแผนการใดๆ ภายใต้รายละเอียดในแพ็กเกจตามข้อ 1.1 ที่ผู้สนับสนุนของรางวัลและบริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ร้ายแรงทางการเมือง หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่บริษัทและผู้สนับสนุนของรางวัลพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ปลอดภัยต่อการเดิน ทางออกนอกประเทศ
    - หากไม่มีผู้รับรางวัลภายในกำหนด หรือหากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางได้ จะถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะให้ของรางวัลแก่ผู้โชคดีสำรองตามลำดับ
    - ผู้โชคดีรวมทั้งผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดต้องเดินทางทั้งไปและกลับพร้อมคณะ ทั้งนี้ หากบริษัทมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศและเหตุการณ์ต่างๆตามความเหมาะสม 
    - ซึ่งหากผู้โชคดีไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ หรือกรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเดินทางได้ตามวันเวลาที่กำหนด หรือวีซ่าไม่ได้รับอนุมัติ หรือไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศสิงคโปร์ บริษัทฯ ถือว่าผู้รับรางวัลขอสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรอง โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
    - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด รอบชมการแข่งขัน วันแข่งขัน และตำแหน่งที่นั่ง ตามความเหมาะสม
    - ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าว ผู้โชคดีจะต้องชำระเอง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544
• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงให้บริษัทฯ นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ได้โดยไม่มีข้อโต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ์ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
• พนักงาน บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริษัทไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด ผู้รับมอบอำนาจและคณะกรรมการดำเนินรายการและบริษัทที่เกี่ยวข้อง และครอบครัว ไม่มีสิทธิได้รับรางวัลจากกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นในครั้ง
• คำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติและสิ้นสุด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
• ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/esports